miércoles, 14 de septiembre de 2016

ÚLTIMA HORA: CURSO 2017-18
Este curso académico, como novedad, el centro impartirá:

Inglés: Preparación para las pruebas de la Escuela Oficial de Idiomas de los niveles A-1 y B-1,

Valencià: Además de preparar los niveles B-1 y C-1 para las pruebas que realice la JQCV, nuestro centro impartirá  y evaluará el nivel A-1. La JQCV registrará y expedirá el certificado oficial a propuesta del centro.

NOTA: Resolució de 2017, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs 2017-18: 

Les persones adultes que aporten documentació acreditativa de mòduls aprovats en la prova lliure per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària han de ser adscrites al primer nivel del cicle II, sempre que no acrediten tindre superats, si més no, tres mòduls formatius en aquesta prova, circunstancia aquesta que permet la seua adscripció directa al segon nivel. Entots dos nivells, cal considerar convalidats els mòduls aprovats en aquesta prova


PROVES LLIURES:Al llarg del mes de setembre apareixerà publicada la resolució que convocarà els dos períodes de les proves per a majors de 18 anys per a l'obtenció del títol de GES previstes l'any 2018: la primera, el divendres dia 26 de gener de 2018 (inscripció al mes de novembre de 2017), i la segona, el divendres dia 8 de juny de 2018 (inscripció des de mitjans març a mitjans abril de 2018).


PREMATRÍCULA CURSO 2017-18:
Inscripciones: https://goo.gl/forms/xX6ogYE8WBDWfq162
La pre-matrícula no garantiza la matriculación en el centro. Para ello a partir del día 1 de septiembre os tenéis que personar en el centro, para entregar la documentación


Passeig Marítim s/n
Teléfono: 964405615
Fax: 964405616
12004916@gva.es